Màng PE

Mã SP: PE

Tình Trạng: Còn Hàng
Giá Bán : Giá: Liên hệ Hotline

Màng PE

SPECIFICATION

WEIGHT

(Kg)

WEIGHT OF CORE (Kg)

500mm*23Micron

16 Kg

1,2 Kg

500mm*18Micron

4.2 Kg

 

500mm*18Micron

4 Kg

1,2 Kg

500mm*18Micron

3,8 Kg

 

500mm*18Micron

3,2 Kg

 

500mm*18Micron

2,8 Kg

800 g

500mm*18Micron

3,2 Kg

800 g

500mm*18Micron

4,2 Kg

 

500mm*18Micron

4 Kg

1 Kg

500mm*18Micron

3,8 Kg

 

500mm*18Micron

3,2 Kq

 

 

Hotline: 09.01.02.99.88