info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
PALLET WRAPPING (JAPAN)
PALLET WRAPPING (JAPAN)

PALLET WRAPPING (JAPAN)

1 / 3

PALLET WRAPPING (JAPAN)

Báo giá nhanh

タイプ

91500

タイプ

機 種

|SSP-15150-SA

SSP-15150-AM

推奨パレット

□ 1200

□ 1200

最大荷重

1500kg

1500kg

ターンテーブル サイズ

91500

91500

荷 物最大 対 角長さ

1700mm

1700mm

包装 物 最大高さ

1900mm

1900mm

テ —ブル

回転 数

0 〜9 rpm

0 〜9 rpm

フイルム 上下スピード

2.1m/分(固定)

0〜3.5m/分(可変)

包装機外寸法 (WxLxH )

1500x2500x2250mm

1500x2500x2250mm

包装機自重

400kg

400kg

使用電源

三相 AC200V20A 引掛式プラグ

三相 AC200V20A 引掛式プラグ

 

ターンテーブル0.4kW

ターンテーブル0.4kW

駆動モ一タ

フイルム上下0.1kW

フイルム上下0.1kW

消費電力

290W

290W

使用フイルム巾 (紙管3インチ)

500mm

500mm

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ