info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
A 333
A 333

A 333

1 / 3

A 333

Báo giá nhanh

•    Strap width: 12.7 - 20 mm
•    Strap thickness: 0.38-0.61 mm
•    Strap way: Press joint
•    Tolol weight: 3.9 kg

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ