info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
L-805
L-805

L-805

L-805

1 / 3

L-805

Báo giá nhanh

Type

L-800 I L-801 I L-804 I L-805

Controller type

MEL2

Passing height Mil

100mm

80mm

Sensitivity Mi 2

Fe

 

 

SUS

cp0.8

 

Rejection method

Conveyor stop and buzzer (through optional configurations).

Belt width

300mm

220mm

Detection unit

Opposing-type

Coaxial-type

Coaxial-type

(SUS)

Conveyor frame

ss I SUS

SS

SUS

Conveyance speed

20m/min (50Hz) -24m/min <60Hz)

Power source

AC100V±10% -50/60HZ

Conveyor length / height of pass line

800mm/750±50mm

Weight

85kg I 95kg

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ