info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co
Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996208-multi_product10-mayhanmiengbao1.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996210-multi_product10-mayhanmiengbao3.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996211-multi_product10-mayhanmiengbao4.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996213-multi_product10-mayhanmiengbao5.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996215-multi_product10-mayhanmiengbao6.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996217-multi_product10-mayhanmiengbao7.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996218-multi_product10-mayhanmiengbao8.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1555996219-multi_product10-mayhanmiengbao9.jpg

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

1 / 3

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co
Báo giá nhanh

 

BS 600

BS 650
  Length (mm) 1200 1300 1500 1800 1800
Dimensions Weight (mm) 570 600 800 800 870
  Height (mm) 470 1270 1370 1370 1520
  Weight (kg) 70 100 160 200 200
Package Size Max (mm) 400x200 450x250 550x350 500x400 650x500
Speed   0 - 10 m/min 0 - 10 m/min 0 - 10 m/min 0 - 10 m/min 0 - 10 m/min
Power Supply   380V, 3phase 380V, 3phase 380V, 3phase 380V, 3phase 380V, 3phase
Capacity   6,2 KW 7,5 KW 12,5 KW 15KW 21KW
Weight Size   10Kgs 20Kgs 20Kgs 20Kgs 40Kgs

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

Máy hàn miệng bao và Máy rút màng co

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ