info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
SP 800/900
SP 800/900

SP 800/900

1 / 3

SP 800/900

Báo giá nhanh

Model

Vacuum pump capacity

SP-800-63

63 m3/h

SP-800-100

100 mVh

SP-900-100

100 m3/h

SP-900-200

200 m3/h

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ