info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyễn Văn Tạo, phường Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM
vi en
Máy hút chân không DP 800/900
Máy hút chân không DP 800/900

Máy hút chân không DP 800/900

1 / 3

Máy hút chân không DP 800/900

Máy hút chân không DP 800/900
Báo giá nhanh
Mô hình  Công suất bơm hút chân không
DP-800-100 100 mét khối/h
DP-800-200 200 mét khối /h
DP-860-100 100 mét khối/h
DP-860-200 200 mét khối /h
DP-900-100 100 mét khối/h
DP-900-200 200 mét khối /h

Máy hút chân không DP 800/900

Máy hút chân không DP 800/900

Máy hút chân không DP 800/900

TƯ VẤN & NHẬN BÁO GIÁ