info@thanhbinh.com.vn 234 Nguyen Van Tao, Long Thoi Ward, Nha Be District, Ho Chi Minh City
0
vi en
Weight checker NW1-C2040W + AF200 - Nikka Japan
Weight checker NW1-C2040W + AF200 - Nikka Japan

Weight checker NW1-C2040W + AF200 - Nikka Japan

1 / 3

Weight checker NW1-C2040W + AF200 - Nikka Japan

The NW1-C2040W + AF200 quality checking machine is an improved weight checker for better accuracy, easier cleaning for better sanitary conditions and additional functions. The power of the machine allows for more operator-friendly design.
Price quote
Model NW1-C2040W+AF200
Weighing range 5 - 1000g
Grading accuracy +/-0,2g
Max, capacity 130 pcs/min
Full scale 100.0g
Min, scale 0,1g
Product size W=20˜190mm L=30˜300mm H5˜150mm
Metal Detecor _

Sensitivity of metal detector

Fe

SUS

_

_

Belt speed Adjustable (*1)
Power source AC 100V +/-10% 50/60 Hz 300VA
Height of pass line 750+/-50mm
Weight 120kg(including rejecter)

Dòng máy kiểm tra trọng lượng này đã được cải tiến để có độ chính xác cao hơn, khả năng làm sạch dễ dàng hơn cho các điều kiện vệ sinh tốt hơn và bổ sung các chức năng của máy cho phép thiết kế thân thiện với người vận hành hơn.

● Độ chính xác cao hơn với khả năng chống rung tốt hơn

Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số nguyên bản và giảm tiếng ồn tiên tiến làm tăng độ chính xác của phép đo.

Ví dụ.) +/- 0.2g đến 0.3g trong 2000g ※ 1

● Thiết kế vệ sinh

Thiết kế khung tròn mới được phát triển tích hợp hộp điều khiển và đáp ứng tất cả các yêu cầu chống nước. ※ 2

● Dữ liệu được kiểm tra có thể được trích xuất bằng thiết bị bộ nhớ ngoài hoặc được in bằng máy in bổ sung. (Tùy chọn)

※ 1 Độ chính xác thực tế phải được xác định bởi kích thước, trọng lượng và khả năng xử lý của sản phẩm.

※ 2 Thiết kế khung cho mô hình không thấm nước là khác nhau.

Nikka Densok Checkweigher Model NW series has been improved for higher accuracy, easier cleaning capabilities for better sanitation conditions and the addition of machine functions allows for a more operator friendly design.

● Higher Accuracy With Better Tolerance To Vibration 
Original digital signal processor and advanced noise reduction increase measurement accuracy.
Ex.) +/- 0.2g to 0.3g in 2000g capacity of scale ※1

● More Sanitary Design 
The newly developed Round Piping Frame design integrates the control box and meets all waterproof requirements. ※2

● Inspected data can be extracted by an external memory device, or printed by additional printer. (option)

※1 The actual accuracy must be determined by product size, weight and processing capacity.
※2 The frame design for non-waterproof model is different.

Máy kiểm tra rọng lượng NW1-C2040W + AF200

CONSULTATION & RECEIVE PRICE